Jan 28, 2020   2:59 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-Strain analysis of the steel construction frame warehouse
Written by (author): Bc. Karol Nunhart
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza rámovej konštrukcie oceľového skladu
Summary:V tejto bakalárskej práci je riešená problematika analýzy oceľových konštrukcií budov. V úvode práce je stručne popísaná teória 3D nosníkových prvkov a plošných elementov využitých na riešenie budovy skladu v programe Ansys metódou konečných prvkov MKP. Cieľom práce bolo posúdiť pevnosti navrhnutej konštrukcie pri uvažovaní rôznych prevádzkových zaťaženiach nosnej konštrukcie. Na základe technickej normy STN 73 0035 bola vykonaná analýza pri uvažovaní spojitého zaťaženia napadaného snehu resp. prevádzkové zaťaženie pôsobenia vetra a takisto kombinácia týchto stavov. Navyše bola budova posudzovaná aj z hľadiska dynamickej analýzy v podobe modálnej analýzy danej konštrukcie, za účelom zistenia vlastných tvarov kmitania pri rezonančnom stave. Všetky dosiahnuté výsledky v programe Ansys boli doložené grafickými výstupmi v podobe posunutí a rozloženie napätí podľa von Missesa.
Key words:pevnostná analýza, MKP, Ansys

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited