Jan 22, 2020   11:21 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-strain analysis of sports car frame
Written by (author): Ing. Miroslav Mráz
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza rámu športového automobilu
Summary:Táto práca sa zaoberá napäťovo-deformačnou analýzou konštrukcie športového rámu automobilu s uvažovaním rôznych prevádzkových režimov namáhania rámu. V úvodnej časti je popísaný princíp metódy konečných prvkov so zameraním na nosníkové prvky. Prevažná časť práce je venovaná popisu tvorby MKP modelu navrhnutej konštrukcie rámu v programe ANSYS, ako aj popísaný spôsob vykonania pevnostnej analýzy s uvažovaním zotrvačných účinkov pre rôzne prevádzkové režimy t.j. predného, bočného a zadného nárazu konštrukcie. Všetky výsledky v jednotlivých analýzach sú znázornené grafickými výstupmi, v podobe celkových posunutí a vykreslenia napätia podľa von Missesovej hypotézy.
Key words:MKP, napäťovo-deformačná analýza, rám automobilu


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited