Jan 22, 2020   11:43 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring of the static safety of energy structures in operation
Written by (author): Ing. Marek Matlovič
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie statickej bezpečnosti energetických konštrukcií v prevádzke
Summary:Táto práca je venovaná problematike monitorovania statickej bezpečnosti energetických konštrukcií priamo v prevádzke. Hlavná časť práce sa venuje problematike monitorovania a popisu monitorovacieho reťazca pre sledovanie statickej bezpečnosti kritických častí konštrukcie so zameraním na on-line monitorovanie konštrukcie v prevádzke za účelom vylúčenia ľudského faktora. V rámci práce je popísaný spôsob snímania zaťaženia prostredníctvom zariadenia CompactRIO od spoločnosti National Instruments, ako aj prehľad v oblasti rôznych snímačov zaťažení. V závere práce je predstavený jednoduchý monitorovací softvér pre jedno snímané miesto, ktorý bol naprogramovaný v programe LabVIEW.
Key words:monitoring, snímač, tenzometer, bezpečnosť, spracovanie signálov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited