Jan 28, 2020   3:21 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Consideration of the car frame strength
Written by (author): Ing. Milan Kubiš
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie pevnosti rámu automobilu
Summary:Bakalárska práca je zameraná na napäťovo-deformačnú analýzu riešenia priestorových a rovinných nosníkov a rámov pomocou metódy konečných prvkov. Prevažná časť práce je zameraná na napäťovo deformačnú analýzu rámu automobilu FIAT 126 (ľudový názov MALUCH). V práci je vykonaná pevnostná analýza rámu tohto automobilu pre rôzne zaťažovacie režimy. Rám navrhovaného automobilu je riešení pre možný vznik situácie režimu čelného, bočného, ako aj zadného nárazu pri určitých prevádzkových podmienkach. Na základe vypočítaných napätí podľa von Mises, ktoré vzniknú na danej konštrukcii je rám v závere podrobený optimalizácii za účelom zníženia zaťaženia v kritických jeho bodoch, ako aj za účelom zvýšenia bezpečnosti. Výsledky v podobe výsledných posunutí a rozloženia napätia na rámovej konštrukcii sú prezentované grafickými výstupmi z programu ANSYS.
Key words:Metóda konečných prvkov, napäťovo-deformačná analýza, automobil, rám

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited