Jan 23, 2020   0:45 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress deformation analysis of road bridge
Written by (author): Ing. Marek Krajčí
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza cestného mosta
Summary:Bakalárska práca je zameraná na riešenie napäťovo deformačnej analýzy cestného Mosta Márie Valérie pomocou metódy konečných prvkov (MKP) v programe ANSYS. V teoretických východiskách práce je stručne uvedená história a typy mostov, ďalej sú popísané hlavné časti oceľovej mostnej konštrukcie, podstata MKP, spôsoby riešenia v MKP a problematika mostných konštrukcií. Praktická časť práce je sústredená na postup tvorby modelu Mosta Márie Valérie, postupne od najjednoduchších častí mosta smerom k vytvoreniu celej mostnej konštrukcie. Pomocou riešenia MKP v programe ANSYS bola vykonaná analýza tohto mosta pre rôzne zaťaženia podľa noriem. Výsledky zaťaženia sú podložené grafickými výstupmi programu ANSYS.
Key words:ANSYS, MKP, Most Márie Valérie , nosníky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited