Jan 28, 2020   1:33 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The stress-strain analysis of the winch structure
Written by (author): Ing. Peter Matejíček
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza konštrukcie navijáku
Summary:Témou tejto bakalárskej práce bolo navrhnutie základovej dosky navijaku spĺňajúcej podmienku pevnosti voči ťahovému namáhaniu vznikajúcemu z dôvodu zaťaženia lana navijaku. V úvode práce sa nachádza podrobný opis jednotlivých častí navijaku SuperWinch EP9. Realizovaný počiatočný návrh a následne vykonaná jeho napäťovo-deformačná analýza v programe CREO Parametric s uvažovaním prevádzkového zaťaženia ťažného zariadenia. Napäťovo-deformačná analýza bola vykonaná na najviac zaťaženej časti základovej dosky navijaku, v mieste kde je uložené lanové okno, alebo miesto pripevnenia skrutiek o rám vozidla využitím MKP metódy poskytujúcej v programe PTC Creo 2. Ako element delenia v MKP modeli boli uvažované solid prvky. Parametricky bol vykonaný návrh, výpočet pôsobiacich síl uvažovaných v procese napäťovo deformačnej analýzy. V rámci nadimenzovania z konštrukčného hľadiska sa uvažovalo aj s vplyvmi pôsobiacimi na konštrukciu základovej dosky, ako sú poveternostné vplyvy a prach.
Key words:navijak, Creo Parametric, základová doska, SuperWinch EP9

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited