Jan 23, 2020   0:27 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The stress-strain analysis of the Akashi-Kaikyo bridge
Written by (author): Ing. Martin Zelenka
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza mosta Akashi-Kaikyo
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá napäťovo deformačnou analýzou visutého mosta Akashi Kaikyo, ktorý je najväčší na svete. Je to jediná cesta spájajúca ostrov Awaji z mestom na pevnine Kobe. Tvorí posledný článok spájajúci 4 ostrovy. Nesie niekoľko svetových re-kordov, zároveň je aj najdrahší na svete. V tejto práci je popísane delenie mostov ako aj problematika visutých mostov. Nachádza sa v nej stručný popis MKP metódy, ktorou je most riešený. Taktiež spô-sob riešenia nosníkového priestorového prvku metódou MKP. Hlavnou témou tejto baka-lárske práce je napäťovo deformačná analýza visutého mosta Akashi Kaikyo. V rámci práce je postupne popísaný spôsob namodelovania konštrukcie zvoleného mosta, vytvorenia čia-rového modelu, až k modelu MKP. V závere sú prezentované výsledky pevnostnej analýzy mosta od jeho vlastnej tiaže, v podobe obrázkových výstupoch, ktoré sme získali pomocou programu ANSYS v12.
Key words:MKP, Akashi-Kaikyo, Ansys


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited