Jan 28, 2020   1:39 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The stress deformation analysis of the high electrical voltage pylon
Written by (author): Ing. Matej Ottava
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napätovo deformačná analýza stožiaru vysokého elektrického napätia
Summary:Táto bakalárska práca je venovaná napäťovo-deformačnej analýze stožiara vysokého elektrického napätia typu Súdok 2x110 kV, ZSII1+6 N1 170. Úvodná časť práce je zameraná na všeobecné charakteristiky a rozdelenie stožiarov. Stožiar typu Súdok 2x110 kV sa radí medzi staršie typy stožiarov, vo väčšej miere sa používajú stožiare typu Donau. Pevnostná analýza je vykonaná pre popisovanú konštrukciu stožiaru so zameraním na riešenie napäťovo-deformačnej analýzy využitím MKP metódy v programe ANSYS 12.0. V prípade pevnostnej analýzy je uvažované prevádzkové zaťaženie stožiarov jeho vodičmi, a dodatočnými klimatickými vplyvmi. V praktickej časti je popísaný postup tvorby stožiara v programe ANSYS. Záverečná časť obsahuje grafické výstupy v podobe napätí a celkových posunutí.
Key words:stožiar, vodiče , zaťaženie, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited