Jan 22, 2020   11:46 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The modeling and control of the car ABS system in Matlab/Simulink
Written by (author): Ing. Marek Džadoň
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Pliš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie ABS systému automobilu v Matlab/Simulinku
Summary:Táto bakalárska práca je venovaná téme modelovanie a návrh riadenia ABS systému automobilu. V rámci práce je podrobne rozpracovaná problematika kon-štrukcie ABS systému automobilu, ktorý je v súčasnej dobe neoddeliteľnou súčasťou každého moderného automobilu. V rámci práce bol vytvorený zjednodušený mate-matický model ABS systému štvrtinového modelu automobilu. Na základe tohto modelu bol vytvorený model v Simulinku, na ktorom boli vykonané požadované si-mulácie systému ABS pre rôzne prevádzkové podmienky ako napr. typ vozovky. Využitie modelu v Simulinku malo za ciel navrhnúť typ regulátora a určiť optimálne regulačné konštanty, ktoré zabezpečia skrátenie brzdnej dráhy.
Key words:ABS systém, modelovanie, PID regulátor, Matlab, Simulink, riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited