Jan 28, 2020   1:56 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress strain analysis of truck frame
Written by (author): Ing. Jaroslav Dafčík
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza rámu nákladného automobilu
Summary:Práca sa zaoberá napäťovo deformačnou analýzou rámu nákladného automobilu. V úvode práce je popísaný princíp riešenia priestorových a rovinných nosníkov a rámov pomocou metódy konečných prvkov. Ďalšia časť sa zaoberá tvorbou modelu rámu od vytvorenia čiarového modelu až po samotný konečno prvkový model rámovej konštrukcie. Nasledujúca časť je venovaná napäťovo deformačnej analýze rámu nákladného automobilu pri rôznych zaťažovacích režimoch. Ako sú ideálny režim, režim prejazdu nerovným terénom a režim prejazdu zákrutou. Riešenie celej analýzy je realizované v programe ANSYS. Všetky výsledky sú znázornené pomocou grafických výstupov v podobe vykreslených napätí podľa von Missesovej hypotézy a celkových posunutí rámovej konštrukcie.
Key words:Rám, napäťovo deformačná analýza, ANSYS, MKP


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited