Jan 28, 2020   2:47 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress - strain analysis of the construction of the hall
Written by (author): Ing. Štefan Šípoš
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza konštrukcie vyrobnej haly
Summary:Práca sa zaoberá napäťovo deformačnou analýzou konštrukcie výrobnej haly. V tejto práci je stručne popísaná teória rovinných a priestorových nosníkových prvkov používaných metódu pružnosti a pevnosti na analýzu rámových konštrukcií. V práci je popísaný princíp riešenia napäťovo deformačnej analýzy použitím metódy konečných prvkov MKP, postupne od tvorby čiarového modelu haly až k vytvoreniu konečno prvkového modelu. V ďalšej kapitole je popísaná napäťovo deformačná analýza konštrukcie s uvažovaním rôznych zaťažujúcich stavov. Celý proces riešenia je realizovaný v programe ANSYS. V práci bola uvažovaná konštrukcia podrobená zaťažovaciemu stavu od vlastnej tiaže, spojitého zaťaženia, od tiaže napadaného snehu, prípadne dynamického účinku vetra. Všetky výsledky sú dokumentované grafickými výstupmi v podobe posunutí a napätostného stavu.
Key words:Napäťová deformačná analýza, MKP, ANSYS


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited