Jan 28, 2020   3:43 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring system for tracking the fatigue damage cumulation and static safety in the environment of labview
Written by (author): Ing. Július Gregorovič
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovací systém sledovania únavového poškodenia a statickej bezpečnosti v prostredí LabView
Summary:Téma tejto diplomovej práca sa zaoberá vývojom softvéru on-line monitorovacieho systému pre sledovanie únavového poškodenia a posúdenia statickej bezpečnosti. Monitorovací softvér bol vytvorený programovacím prístupom G-jazyka v prostredí LabVIEW. V úvode práce je popísaná teóriu výpočtu únavového poškodenia využitím prístupov hypotéz kumulácie únavového poškodenia podľa Klimana resp. Palmgrén-Minera. V práci je navyše uvedený spôsob spracovania stochastického procesu nameraných hodnôt a jeho transformácia na harmonické cykly metódou stekajúceho dažda Rain-Flow, ako aj následné centrovanie získaných makroblokov, ktoré uvedené hypotézy HKÚP priamo vyžadujú. V závere je stručne popísané prostredie vytvoreného softvéru v podobe grafických výstupov z programu LabVIEW.
Key words:statická bezpečnosť, on-line monitorovanie, únavová životnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited