Jan 28, 2020   2:08 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling and simulations of dynamic systems using SimMechanics
Written by (author): Ing. Peter Podolec
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a simulácie dynamických systémov využitím SimMechanics
Summary:Táto práca sa venuje problematike modelovania dynamických systémov a ich simulácií v prostredí Matlab/SimMechanics, konkrétne SimMechanics druhej generácie. Tento softvér umožňuje riešiť komplexné úlohy dynamiky a kinematiky. Výhodou je, že nie je nutné poznať matematické rovnice systému, nakoľko model sa tvorí priamo z telies daného systému pospájaných zvolenými väzbami. Nie je možné týmto toolboxom riešiť statické úlohy a úlohy pružnosti a pevnosti. V úvode práce sú popísané základy teórie dynamiky, postup pri ručnom zostavovaní pohybových rovníc dynamických systémov a ich riešenia. Ďalej sa tu stretneme s pojmom Multibody system, čo je systém tuhých telies vzájomne viazaných väzbami. V rámci práce je ukázaný postup tvorby modelov v SimMechanics od jednoduchších telies po zložitejšie systémy, ktorý je realizovaný na riešení jednoduchých ukážkových príkladov z dynamiky.
Key words:SimMechanics, dynamické systémy, multibody system

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited