Jan 23, 2020   1:07 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The stress-strain analysis of a construction crane
Written by (author): Ing. Boris Baláž
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza stavebného žeriavu
Summary:Táto bakalárska práca sa venuje posúdeniu statickej bezpečnosti vežového žeriavu. Na posúdenie statickej bezpečnosti sa využila metóda MKP naprogramovaná v programe Ansys. V rámci práce je popísaný postup tvorby geometrického modelu daného žeriava, až po vytvorenie MKP modelu, na ktorom bola vykonaná napäťovo deformačnú analýza. V prvej časti práce sa nachádza popis tvorby MKP modelu vežového žeriavu daného typu. Práca sa v ďalších kapitolách venuje prevedeniu modálnej analýzy na danej konštrukcií s cieľom určiť kritické rezonančné frekvencie a vlastné tvary kmitania. Prevažná časť práce je venovaná posúdeniu statickej bezpečnosti daného žeriavu pre rôzne prevádzkové stavy, ako sú napr. uvažovanie vlastnej tiaže resp. iné pridávne zaťaženie od prevádzkového bremena v rôznych polohách výložníka.
Key words:ANSYS, napäťovo deformačná analýza, vežový žeriav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited