Jan 23, 2020   1:10 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-strain analysis of the unloader Detvan UNC 080
Written by (author): Ing. Martin Danko
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza výložníka UNC080
Summary:Obsahom tejto bakalárskej práce je podrobná napäťovo-deformačná a prechodová, teda transientná analýza nakladača UNC 080. Táto analýza overuje prevádzkyschopnosť a spoľahlivosť konštrukcie zariadenia pri simulovanom konštantnom zaťažení, nahradzujúcom zaťaženia pri reálnej prevádzke. Súčasťou tejto práce je zároveň aj stanovenie maximálnej axiálnej reakčnej sily, pôsobiacej na hydraulické piesty mechanizmu. Riešenie tejto úlohy sa zrealizuje pomocou metódy konečných prvkov, ktorá sa aplikuje na geometrický model zostavy mechanizmu nakladača. V prvej kapitole sa postupne uvedú základné charakteristiky a rozdelenia mobilných pracovných strojov na zemné práce, s podrobnejším opisom nakladačov, na ktoré je táto práca primárne zameraná. Druhá kapitola sa zaoberá teóriou a popisom základných krokov riešenia úloh pomocou metódy konečných prvkov. Obsahom tretej kapitoly je podrobný postup tvorby geometrického modelu v CAD systéme CATIA a následný popis vytvárania matematického modelu úlohy, na riešenie ktorého sa použije programový systém ANSYS. Získané výsledky sa v závere graficky zhodnotia a stanovia sa miery bezpečnosti pre jednotlivé konštrukčné časti nakladača, na základe ktorých sa určí spoľahlivosť zariadenia.
Key words:transientná analýza, nakladač, MKP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited