Jan 23, 2020   0:30 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling of robotic arm in system Matlab/SimMechanics
Written by (author): Ing. Matúš Kabáč
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie robotického ramena v systéme Matlab/SimMechanics
Summary:V úvode práce su rozobrané základné poznatky z robotiky, akčných členov využívaných v robotike a ich problematika. Ďalej sú podrobnejšie preskúmané elektromagnetické akčné členy, resp. RC servo pohony. Tým je venovaná väčšia časť teórie, konkrétne problematike ich riadenia a elektronických riadiacich obvodov. Jadro práce sa venuje krok za krokom postupnému modelovaniu robotického ramena, tvorbou samotného akčného člena a končiac modelom konštrukcie ramena v prostredí gra fického softvéru SolidWorks. Práca vniká do prostredia SimElectronics, kde sa zaoberá tvorbou zjednodušeného riadiaceho obvodu pre akčný člen. Budú vysvetlené použité bloky jednotlivých systémov (SimMechanics, SimElectronics) spolu sa zadávanými parametrami. V závere sa celý model rozpohybuje v simulácii vhodnou voľbou riešiča. Po aplikácii senzorov do jednotlivých väzieb robotického ramena budú reprezentované výsledky snímaných veličín.
Key words:Simulácia, RC servo, SimMechanics a SimElectronics

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited