Jan 28, 2020   2:00 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of the arched bridge structure
Written by (author): Ing. Miroslav Kolek
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie pevnosti konštrukcie oblúkového mosta
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá napäťovo deformačnou analýzou a posúdením pevností konštrukcie oblúkového mosta. Práca obsahuje postup vytvorenia MKP modelu oblúkového mosta v programe ANSYS. V ďalšej časti sa nachádza popis vykonanie modálnej analýzy a popis správania konštrukcie pri jednotlivých vlastných frekvenciách. Posledná časť sa venuje statickej pevnostnej analýze vytvoreného modelu pri zaťažení od vlastnou tiaže a pri pôsobení prídavného prevádzkového zaťaženia.
Key words:napäťovo deformačná analýza, oblúkový most, ANSYS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited