15. 9. 2019  18:07 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identifikačné číslo: 10008
Univerzitný e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:MONITOROVANIE ÚNAVOVÉHO POŠKODENIA SNÍMANÍM DEFORMAČNÉHO STAVU
Autor: Ing. Martin Garan, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Oponent 2:Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. Matej Bílý, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:MONITORING OF FATIGUE DAMAGE BY SENSING THE DEFORMATION STATE
Abstrakt:The third degree thesis is oriented into domain of fatigue damage monitoring by sensing the deformation state. In accordance with thesis of the work, the work contains quite detail study of fatigue damage monitoring system design of cyclic stressed structures and means with according to increase reliability and safety of the operations. Within this thesis was proposed the methodology of remote on-line fatigue damage monitoring with respect the sensing deformation state in the critical points of the structure. In work are schematic described individual parts of hardware accessories in detail, the main emphasis are put on the software part of monitoring system. Most of the work is devoted to a description of processing the measured loading sequences in the critical points of structure. Based on the described processing algorithms in the Microsoft Visual Studio .NET was developed monitoring software called "FatigueLab" which performs the management function of the monitoring process. Since the proposed methodology for monitoring fatigue damage sensing of strain state in the critical parts requires according the hypothesis of fatigue damage accumulation to know process of plastic strain to evaluate the value of damage, it was unnecessary in this thesis to solve the problem how to calculate the plastic strain eap from total measured strain eac without the knowing the correspondent force effect sa . This problem was in this thesis solved with transformation formula which was based on the material model of cyclic deflection curve. The proposed methodology allows in the monitoring process to calculate the plastic strain eap from the measured process of total strain eac without conversion to a stress state.
Kľúčové slová:monitoring, fatigue damage, monitoring system

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 50 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene