22. 10. 2020  23:46 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Feranc, PhD.
Identifikační číslo: 10019
Univerzitní e-mail: jozef.feranc [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

     Absolvent
     
Výuka     
Závěrečná práce
     
     Publikace
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Aplikácia viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach
Autor:
Ing. Jozef Feranc, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Oponent 2:
Ing. Karol Kosár, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Aplikácia viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca je zameraná na aplikáciu viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach s využitím netradičných materiálov ako hydrolyzát kolagénu, škrob a lignín. V rámci experimentálnych prác sa testovala ich kombinácia s komerčnými typmi plnív (oxid kremičitý, sadze) v zmesiach na báze prírodného a butadiestyrénového kaučuku. Sledovali sme vplyv vzájomných pomerov aplikovaných plnív na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a dynamicko-mechanické vlastnosti vulkanizátov. Morfologická štruktúra vulkanizátov bola sledovaná pomocou elektrónovej rastrovacej mikroskopie. Na základe výsledkov možno konštatovať, že výsledné fyzikálno-mechanické a dynamicko-mechanické vlastnosti bude možné modelovať pomocou vzájomných pomerov pridávaných plnív a ich obsahu v zmesi, čím bude možné pripraviť vulkanizáty so širokým spektrom aplikačného použitia.
Klíčová slova:
Prírodný kaučuk, Butadiénstyrénový kaučuk, Viaczložkové plnivá, Gumárenské zmesi, Škrob, Lignín, Hydrolyzát kolagénu

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně