21. 10. 2020  4:36 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Feranc, PhD.
Identifikačné číslo: 10019
Univerzitný e-mail: jozef.feranc [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

               Záverečná práca
     
Projekty               

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Aplikácia viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Oponent 2:
Ing. Karol Kosár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Aplikácia viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach
Abstrakt:
Predkladaná dizertačná práca je zameraná na aplikáciu viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach s využitím netradičných materiálov ako hydrolyzát kolagénu, škrob a lignín. V rámci experimentálnych prác sa testovala ich kombinácia s komerčnými typmi plnív (oxid kremičitý, sadze) v zmesiach na báze prírodného a butadiestyrénového kaučuku. Sledovali sme vplyv vzájomných pomerov aplikovaných plnív na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a dynamicko-mechanické vlastnosti vulkanizátov. Morfologická štruktúra vulkanizátov bola sledovaná pomocou elektrónovej rastrovacej mikroskopie. Na základe výsledkov možno konštatovať, že výsledné fyzikálno-mechanické a dynamicko-mechanické vlastnosti bude možné modelovať pomocou vzájomných pomerov pridávaných plnív a ich obsahu v zmesi, čím bude možné pripraviť vulkanizáty so širokým spektrom aplikačného použitia.
Kľúčové slová:
Prírodný kaučuk, Butadiénstyrénový kaučuk, Viaczložkové plnivá, Gumárenské zmesi, Škrob, Lignín, Hydrolyzát kolagénu

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene