Jun 16, 2019   4:36 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Identification number: 10073
University e-mail: juraj.ondruska [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Bezák
Konštrukčný návrh zariadenia na mikrovlnný pred ohrev biomasy v procese výroby ušľachtilých energonosičov
June 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Budayová
Proces výroby bioplynu z biomasy, sekundárne využitie fermentátu, udržateľnosť produkcie zdrojovej biomasy.
June 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mikuláš Gergel
Konštrukčné riešenie hydraulického briketovacieho lisu strednej triedy
June 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Chlebanová
Analýza termického zhodnocovania fytomasy
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Jakubík
Modulárny systém spracovania karosérií starých vozidiel
June 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Klein
Global analysis of compacting principles and compaction machinery in the field of briquetting, pelleting
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kováč
Konštrukčné riešenie briketovacieho lisu s elektrickými lineárnymi pohonmi
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kovár
Stanovenie ekonomickej efektívnosti materiálového zhodnotenia popola z biomasy
June 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Kúdela
Analysis of boilers for combustion of biomass
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Kunstová
Možnosti využitia nízko potenciálového odpadového tepla v súvislosti s problematikou zhodnocovania biomasy
June 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Silvia Kunstová
Možnosti využitia nízko potenciálového odpadového tepla v súvislosti s problematikou zhodnocovania biomasy
June 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kupčová
Analýza a návrh optimálneho procesu využitia fytomasy
June 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Lustoň
Konštrukčné riešenie systému flexibilného riadenia radiálneho prítlaku v procese výroby brikiet
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Makeš
Measurement of technological parameters and impact on the quality of briquettes ZBL-2010 briquetting press
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Michalec
Technológia výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
June 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Poliaková
Zvýšenie efektívnosti výroby kľukového hriadeľa vo firme Secop s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dóra Puterová
Ohraničenie platformy modulárnej štruktúry protipovodňových zábran
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Szkok
Konštrukčný návrh paketovacieho lisu na kovový odpad malej frakcie
June 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Voda
Návrh modulu na zníženie pasívnych odporov v procese výroby brikiet na ZBL (závitovkový – briketovací – lis )
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress