Jun 16, 2019   4:35 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Identification number: 10073
University e-mail: juraj.ondruska [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 3. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním
Šooš, Ľubomír -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Ondruška, Juraj
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 35. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press
Ondruška, Juraj -- Bábics, Jozef -- Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Chojnacki, Jerzy
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 26. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Measurement of technological parameters and impact on the quality of briquettes ZBL-2010 briquetting press
Makeš, Patrik -- Ondruška, Juraj
Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
5.Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672
Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj -- Onderová, Iveta -- Ferencz, Vojtech -- Štefanka, Marek
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 12 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
6.Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 25. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.