Jul 7, 2020   10:08 a.m. Oliver
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Identification number: 10073
University e-mail: juraj.ondruska [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Limitation of the platform by modules optimalization of mobile working machines
Written by (author):
Department:
Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ohraničenie platformy optimalizáciou modulov mobilných pracovných strojov
Summary:
V procese vývoja, zdokonaľovania a modernizácie konštrukcií mobilných pracovných strojov (MPS) sa úspešne využívajú metódy ktorých výsledkom je objektívne určenie technických parametrov stroja a jeho stavebných častí -- modulov. Platforma je súhrn modulov vyskytujúcich sa v jednej variante vo všetkých strojoch stavebného radu MPS.. Unifikácia jednotlivých uzlov modulu zjednodušuje prvky platformy. Úlohou práce je optimalizácia veľkosti a typov konštrukčných uzlov podľa viacerých parametrov a vytvorenia ich katalógu. Takéto riešenie má ekonomický efekt úmerný mohutnosti produkcie. Spracovaná metóda je založená na analýze, štatistickom spracovaní a vyhodnocovaní poznatkov súčasného stavu na trhu MPS a využití metód modulárneho projektovania MPS. Taktiež bola spracovaná metodika určenia objektívneho prevádzkového zaťaženia pásových rýpadiel. Ďalej sa pri riešení využili kritériá podobnosti a rozmerovej analýzy, metodika rozdelenia strojov do veľkostných tried, metodika objektívneho určenia vonkajšieho zaťaženia systému kategorizovaným zaťažením a aplikácia parametrického prepočtového bloku pre určenie kategorizovaného zaťaženia modulov na báze kategorizovaného vonkajšieho zaťaženia. Výsledkom syntézy úkonov a operácií je vytvorenie metodiky komplexného návrhu parametrov pásového rýpadla, ako aj modulov pracovného zariadenia na základe jedného vstupného parametra stroja (predpokladaná hmotnosť), určenie a spracovane katalógu hlavných technických parametrov spojovacích modulov (čapov) a návrh metodiky dimenzovania a určenia parametrov modulov na základe kategorizovaného zaťaženia. Takto určené moduly môžu tvoriť výrobný program špecializovanej výrobnej firmy.
Key words:
modularita, kritériá podobnosti, základné technické parametre, pásové rýpadlá, rozdelenie do veľkostných tried, kategorizované zaťaženie modulov, návrh parametrov modulov

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited