10. 7. 2020  1:25 Amália
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Branislav Fidler, PhD.
Identifikační číslo: 10102
Univerzitní e-mail: qfidlerb [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     
     
Závěrečná práce
     Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
VIRTUÁLNA ORGANIZÁCIA - VÝSKUM A NÁVRH REFERENČNÝCH MODELOV PRE STROJÁRENSKÝ PRIEMYSEL
Autor:
Pracoviště:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
VIRTUÁLNA ORGANIZÁCIA - VÝSKUM A NÁVRH REFERENČNÝCH MODELOV PRE STROJÁRENSKÝ PRIEMYSEL
Abstrakt:
Dizertačná práca je zameraná na základný výskum výrobných systémov virtuálnej organizácie (VO), analýzu a návrh podporných softvérových aplikácií, a prieskum súvisiacich tém. VO predstavuje komerčné združenie priemyselných podnikov, ktoré koordinujú svoju činnosť pri hľadaní a využívaní obchodných príležitostí, pričom si zachovávajú vlastnú kapitálovú, organizačnú a rozhodovaciu subjektivitu. Integrácia výrobcov, dodávateľov a subdodávateľov v decentralizovanom hodnototvornom reťazci prináša viaceré otázky spojené s navrhovaním a riadením výrobných procesov a systémov, ako sú vyrobiteľnosť produktu, technologická a kapacitná spôsobilosť podnikov, efektívnosť spolupráce, spoľahlivosť obchodných vzťahov, a niektoré ďalšie. Kľúčovou úlohou je výber vhodných partnerov a zostavenie optimálneho združenia pre produkt požadovaný zákazníkom. Osobitý prístup k riešeniu spočíva v použití účelovej objektovo orientovanej metodiky modelovania. Prostredie VO je pritom v každom ohľade posudzované ako hierarchický výrobný systém, od medzipodnikovej úrovne po konkrétne stroje a pracoviská, s plnohodnotnými materiálovými a dátovými tokmi. Výsledky výskumu, ktoré by mali podnietiť vývoj a nasadzovanie navrhnutých podporných systémov, obsahujú charakteristické princípy, platformu pre modelovanie VO, referenčné modely integračnej infraštruktúry, algoritmus konfigurácie dodávateľského združenia. S adekvátnou počítačovou podporou procesov a činností získajú podniky (hlavne MSP) príležitosť pre implementáciu koncepcie VO, a tým účinné nástroje pre posilnenie konkurencieschopnosti, produkčného, obchodného a kooperačného potenciálu v globálnom výrobnom prostredí.
Klíčová slova:
virtuálna organizácia, výrobný systém, počítačom podporovaná výroba, modelovanie systémov a procesov, analýza vyrobiteľnosti, analýza nákladov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně