Nov 17, 2019   0:23 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of systems with uncertainties and robust control
Written by (author): Ing. Jozef Merčák
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza systémov s neurčitosťami a robustného riadenia
Summary:Cieľom bakalárskeho projektu je analyzovať neurčitosti, ktoré v praxi majú podobu možných odchýlok skúmanej (riadenej) veličiny od požadovaného stavu. Tieto neurčitosti vplývajú na riadenie systémov, konkrétne robustné riadenie. Projekt obsahuje analýzu neurčitostí s jedným parametrom, ako aj analýzu neurčitostí, ktorých hodnoty sa môžu pohybovať v istom intervale. Metóda analýzy spočíva v definíciách základných pojmov súvisiacich s danou problematikou, ich vzájomnej súvislosti a v aplikácií objasnených skutočností na konkrétne príklady, riešené v prostredí MATLAB.
Key words:robustné riadenie, parametrické neurčitosti, intervalové neurčitosti


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited