Nov 14, 2019   11:33 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling and control of laboratory tanks
Written by (author): Ing. Veronika Csizmadiaová
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie laborátornych zásobníkov kvapaliny
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá zistením konštánt ventila hydraulicko-pneumatickej sústavy, návrhom regulátorov pre riadenie pomocou experimentálnych metód syntézy regulátorov a vyhodnotením riadenia pomocou ukazovateľov kvality. Riadenie výšky hladín kvapaliny v druhom zásobníku je založené na ovplyvňovaní prietoku kvapaliny. Okrem teoretických simulácií a modelovania sa aplikovali aj výpočty na reálnom zariadení.
Key words:modelovanie, regulator, zasobniky kvapaliny


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited