Nov 18, 2019   11:55 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Regulation of Laboratory Chemical Reactor
Written by (author): Ing. Ján Pačesa
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie laboratórneho chemického reaktora
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením vodivosti v laboratórnom chemickom reaktore. Použitý chemický reaktor je súčasťou výučbového zariadenia vyvinutého firmou Armfield. Teoretická časť práce popisuje základné delenie chemických reaktorov. Ďalej v tejto časti práce objasňujem pojmy: identifikácia procesu Strejcovou metódou, spätnoväzbové riadenie, návrh regulátorov a kritéria kvality riadenia. Praktická časť obsahuje opis zariadenia, postup identifikácie z prechodových charakteristík a návrh regulátorov pomocou získaných dát z identifikácie. Následne sú v práci uvedené výsledky riadenia pomocou rôznych regulátorov a na základe kritérií kvality je v závere vybratý najlepší regulátor.
Key words:Riadenie, Chemický reaktor, Identifikácia procesu

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited