19. 1. 2020  20:13 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identifikační číslo: 10108
Univerzitní e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (Dek FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadenie laboratórneho chemického reaktora
Autor: Ing. Ján Pačesa
Pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Jana Závacká, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie laboratórneho chemického reaktora
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením vodivosti v laboratórnom chemickom reaktore. Použitý chemický reaktor je súčasťou výučbového zariadenia vyvinutého firmou Armfield. Teoretická časť práce popisuje základné delenie chemických reaktorov. Ďalej v tejto časti práce objasňujem pojmy: identifikácia procesu Strejcovou metódou, spätnoväzbové riadenie, návrh regulátorov a kritéria kvality riadenia. Praktická časť obsahuje opis zariadenia, postup identifikácie z prechodových charakteristík a návrh regulátorov pomocou získaných dát z identifikácie. Následne sú v práci uvedené výsledky riadenia pomocou rôznych regulátorov a na základe kritérií kvality je v závere vybratý najlepší regulátor.
Klíčová slova:Riadenie, Chemický reaktor, Identifikácia procesu

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně