Nov 23, 2019   2:01 a.m. Klement
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:GUI creating for design of robust controllers
Written by (author): Ing. Jozef Merčák
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Blahová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba GUI pre návrh robustných regulátorov
Summary:Práca sa venuje oboznámeniu sa s GUIDE -- grafickou užívateľskou aplikáciou, ktoré je integrované do prostredia MatLabu. Následne bola aplikácia využitá na tvorbu programov slúžiacich na návrh robustného P regulátora, robustného PI regulátora, ktorý je porovnávaný s inými typmi regulátorov. Návrh robustného regulátora je založený na vykreslení (kp, ki) -- roviny a výberu vhodných parametrov regulátora. Na podobnom princípe bol zostavený program na výpočet parametra zosilnenia P regulátora, ktorý je vynesený do komplexnej roviny. Posledný program má za cieľ porovnať navrhnutý robustný PI regulátor s vybranými experimentálnymi metódami návrhu klasických PI regulátorov. Pomocou navrhnutých regulátorov sú testované systémy s intervalovými neurčitosťami a robustnosť navrhnutého PI regulátora sa testuje pomocou Charitonovovej teorémy. Všetky programy sú dostupné v prílohe k diplomovej práci.
Key words:robustné riadenie, syntéza regulátorov, guide

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited