18. 1. 2020  2:06 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identifikační číslo: 10108
Univerzitní e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (Dek FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Tvorba GUI pre návrh robustných regulátorov
Autor: Ing. Jozef Merčák
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Jana Závacká, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Blahová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba GUI pre návrh robustných regulátorov
Abstrakt:Práca sa venuje oboznámeniu sa s GUIDE -- grafickou užívateľskou aplikáciou, ktoré je integrované do prostredia MatLabu. Následne bola aplikácia využitá na tvorbu programov slúžiacich na návrh robustného P regulátora, robustného PI regulátora, ktorý je porovnávaný s inými typmi regulátorov. Návrh robustného regulátora je založený na vykreslení (kp, ki) -- roviny a výberu vhodných parametrov regulátora. Na podobnom princípe bol zostavený program na výpočet parametra zosilnenia P regulátora, ktorý je vynesený do komplexnej roviny. Posledný program má za cieľ porovnať navrhnutý robustný PI regulátor s vybranými experimentálnymi metódami návrhu klasických PI regulátorov. Pomocou navrhnutých regulátorov sú testované systémy s intervalovými neurčitosťami a robustnosť navrhnutého PI regulátora sa testuje pomocou Charitonovovej teorémy. Všetky programy sú dostupné v prílohe k diplomovej práci.
Klíčová slova:robustné riadenie, syntéza regulátorov, guide

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně