Nov 15, 2019   11:43 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of Laboratory Liquid Tank
Written by (author): Ing. Michal Sónak
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie laboratórnych zásobníkov kvapaliny
Summary:ABSTRAKT Záverečná bakalárska práca riadenie laboratórnych zásobníkov kvapaliny pozostáva z linearizácie nelineárneho matematického modelu rozvojom do Taylorovho radu. Po linearizácií sú vypočítané konštanty ventilov. Následne je daný systém identifikovaný na dosiahnutie žiadanej hodnoty systému, v našom prípade výšky hladiny kvapaliny v druhom zásobníku, čo je zároveň cieľom riadenia. Pre zistenie prenosu identifikovaného systému z nameranej prechodovej charakteristiky je použitá Strejcova metóda. Následne je navrhnuté riadenie, kde sa hľadá najvhodnejší regulátor, ktorý bude schopný v najkratšom čase uregulovať žiadanú hodnotu výšky hladiny.
Key words:Riadenie, Modelovanie, Hydraulicko pneumaticka sustava, Návrh riadenia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited