Nov 17, 2019   1:03 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of Thermo-optical Plant
Written by (author): Ing. Daniela Pakšiová
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie tepelno-optickej sústavy
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá kombinovanou tepelno-optickou sústavou uDAQ28/LT, v laickom pojme žiarovka, ktorá je školským laboratórnym zariadením určená na výučbu v oblasti riadenia procesov. Hlavným cieľom práce je riadenie reálneho procesu tepelno-optickej sústavy a s tým spojená identifikácia spolu s návrhom rôznych typov PID regulátorov a ich nasledovným implementovaním na systéme. Celá práca bola realizovaná v matematickom simulačnom programovom balíku Matlab.
Key words:riadenie, PID regulátor, tepelno-optická sústava, identifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited