Dec 13, 2019   4:57 p.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modeling and process control with using UniSim Design
Written by (author): Ing. Martin Cmarik
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Opponent:doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie procesov s využitím softvéru UniSim Design
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na možnosť a využitie softvéru UniSim Design pri modelovaní a riadení technologických procesov. Práca zahŕňa prístup k problematike výroby n -- Heptánu a Toluénu v rámci separačných procesov. Vytvorením modelov dvoch rektifikačných kolón, čerpadiel, ohrievača, chladičov, zmiešavača a vyrovnávacích nádrží a ich korektným prepojením bolo možné následne pristúpiť k ich riadeniu. Na základe zistenia dynamiky procesu boli navrhnuté PI a PID regulátory, ktoré uriadili celý separačný proces v reálnych kontúrach. Inými slovami povedané, implementácia regulačných obvodov zabezpečila čistotu separovaných látok na pozadí stabilnej separačnej funkcii kolón.
Key words:separácia, syntéza regulátorov, riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited