Oct 25, 2020   8:45 a.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identification number: 10108
University e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (DO FCFT)

Contacts     
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Design of Robust PID controllers for Processes with Parametric Uncertainties in Chemical Technology
Written by (author): Ing. Jana Závacká, PhD.
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Opponent 1:
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie chemickotechnologických procesov s parametrickými neurčitosťami
Summary:Cieľom práce je prezentovať metódy výpočtu robustných P, PI a PID regulátorov, ktoré sú schopné uriadiť systémy intervalovými parametrickými neurčitosťami. Základom robustného riadenia je navrhnúť riadiaci systém, ktorý má nemeniacu štruktúru a parametre. Zároveň je však schopný zabezpečiť riadenie ako nominálneho systému, tak aj jeho okolia. Čím je okolie širšie, tým je regulátor robustnejší. Metódy návrhu regulátorov sú založené na vykreslení ohraničených stabilných oblastí v (kp)-rovine pre P regulátor, (kp,ki)-rovine pre PI regulátor a (kp, ki, kd)-regióne pre PID regulátor a vhodnom výbere parametrov regulátorov. Pre grafické riešenie a výpočet P, PI regulátorov boli vytvorené programy syntézy robustných regulátorov v prostredí GUI. Na vykreslenie mnohostenov a výpočet PID regulátorov bol navrhnutý skript. Prístup návrhu PI a PID regulátorov bol potom implementovaný pri simulačnom riadení laboratórneho procesu s dopravným oneskorením. V ďalšej časti práce je syntéza PI regulátora aplikovaná pri riadení reálneho procesu. Ako reálny proces bol vybraný prietokový chemický reaktor, ktorý je charakteristický výskytom neurčitostí pri jeho prevádzke. Presná hodnota týchto neurčitostí je známa iba v určitom rozsahu. V tomto prípade bolo zariadenie využité ako zmiešavač. Dosiahnuté výsledky riadenia dokazujú, že použité metódy návrhu regulátorov pre neurčité systémy zabezpečujú požadovanú kvalitu riadenia.
Key words:
robustné riadenie, intervalové parametrické neurčitosti, PI a PID regulátor, reálny proces

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited