30. 10. 2020  18:30 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identifikačné číslo: 10108
Univerzitný e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (Dek FCHPT)

Kontakty
     
Absolvent
     
Záverečná práca
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie chemickotechnologických procesov s parametrickými neurčitosťami
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedúci práce:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie chemickotechnologických procesov s parametrickými neurčitosťami
Abstrakt:
Cieľom práce je prezentovať metódy výpočtu robustných P, PI a PID regulátorov, ktoré sú schopné uriadiť systémy intervalovými parametrickými neurčitosťami. Základom robustného riadenia je navrhnúť riadiaci systém, ktorý má nemeniacu štruktúru a parametre. Zároveň je však schopný zabezpečiť riadenie ako nominálneho systému, tak aj jeho okolia. Čím je okolie širšie, tým je regulátor robustnejší. Metódy návrhu regulátorov sú založené na vykreslení ohraničených stabilných oblastí v (kp)-rovine pre P regulátor, (kp,ki)-rovine pre PI regulátor a (kp, ki, kd)-regióne pre PID regulátor a vhodnom výbere parametrov regulátorov. Pre grafické riešenie a výpočet P, PI regulátorov boli vytvorené programy syntézy robustných regulátorov v prostredí GUI. Na vykreslenie mnohostenov a výpočet PID regulátorov bol navrhnutý skript. Prístup návrhu PI a PID regulátorov bol potom implementovaný pri simulačnom riadení laboratórneho procesu s dopravným oneskorením. V ďalšej časti práce je syntéza PI regulátora aplikovaná pri riadení reálneho procesu. Ako reálny proces bol vybraný prietokový chemický reaktor, ktorý je charakteristický výskytom neurčitostí pri jeho prevádzke. Presná hodnota týchto neurčitostí je známa iba v určitom rozsahu. V tomto prípade bolo zariadenie využité ako zmiešavač. Dosiahnuté výsledky riadenia dokazujú, že použité metódy návrhu regulátorov pre neurčité systémy zabezpečujú požadovanú kvalitu riadenia.
Kľúčové slová:robustné riadenie, intervalové parametrické neurčitosti, PI a PID regulátor, reálny proces

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadaniePrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene