Apr 9, 2020   10:58 a.m. Milena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Babiak
Návrh vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej montážnej bunky na UVSM
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Baranovič
Prehľad zariadení pre tepelné spracovanie
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kvetoslava Bučeková
Návrh e-learningového modulu pre tolerovanie presnosti rozmerov
June 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Cintula
Charakteristika dopravných a manipulačných systémov v pružnom výrobnom systéme.
June 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marica Cintulová
Charakteristika senzorov a senzorického vybavenia pre automatizáciu
June 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Daniš
Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia regálového skladovacieho systému
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Frankovič
Analýza investície kúpy ohraňovacieho lisu
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Gemeri
Princípy návrhu kamerového systému v montážnych procesoch
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Gubrianska
Prehľad tvárniacich nástrojov pre plošné tvárnenie
June 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hamaďák
Prehľad súčasného stavu v oblasti inteligentných kamerových systémov
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nadežda Hankeová
Analýza súčasného stavu v oblasti nepružných výrobných systémov
June 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Horný
Prehľad tvárniacich strojov pre voľné kovanie
June 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Jančí
Prehľad použitia ozubených prevodov v priemyselnej výrobe
June 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Juríček
Návrh prídavného montážneho zariadenia v rámci výrobno-montážneho systému ICIM
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Jurík
Návrh upínacieho zariadenia pre KZ48
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Terézia Kšinantová
Návrh e-learningového modulu pre klasifikáciu skrutiek
June 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kurová
Návrh zmien realizovaných v montážnom pracovisku s kamerovou kontrolou na základe novej súčiastkovej základne
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Marcinka
Nové trendy v oblasti výrobných robotizovaných zariadení
June 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mareček
Návrh a aplikácia vybraných geometrických tolerancií pre zadanú skupinu súčiastok
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Marko
Prehľad zobrazovania súčiastok prostredníctvom rezov a prierezov
June 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Masarovič
Návrh montážneho robotizovaného pracoviska tlmiaceho elementu pre firmu EKOM s.r.o, Piešťany
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Masarovič
Výber vhodného stroja pre zadanú špeciálnu metódu výroby
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Matura
Návrh automatizovaného montážneho pracoviska s kamerovou kontrolou na základe zadanej montážnej zostavy
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Mikulášek
Kinematický mechanizmus 3-osej frézovačky simulovaný v prostredí CATIA V5
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Naď
Vypracovanie výkresovej dokumentácie pre vybrané rotačné súčiastky ako výučbovú pomôcku v rámci predmetu Základy konštruovania
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Nádaský
Návrh prídavného osvetlenia a tienenia v montážnej stanici s kamerovou kontrolou systému iCIM
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Nezhoda
Polohovanie polovýrobkov a súčiastok na paletách skladovacieho systému v pružnej výrobnej bunke
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Omelka
Charakteristika pružných výrobných systémov a ich súčasné využitie v strojárskej praxi
June 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Palkovič
Návrh dopravy polotovarov do pracovného priestoru stroja EDM
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Papiernik
Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia paletizačného pracoviska
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Petráš
Voľba vhodného prostriedku pre zápis princípu činnosti karteziánskeho robota v inteligentnej výrobno-montážnej bunke na UVSM
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Polák
Možnosti využitia kamerových systémov pri kontrole kvality výrobkov
May 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Polakovičová
Prehľad špecializovaných tvárniacich strojov
June 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Ševcech
Tvorba modelu a návrh novej súčiastkovej základne pre systém iCIM 3000
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Špetta
Využitie systému Kaizen na optimalizáciu montážnej linky kombinovaných radiálno-axiálnych ložísk v INA SKALICA
May 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslava Špettová
Návrh senzorického systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej výrobno-montážnej bunky na UVSM
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šulhin
Návrh a vypracovanie databázy súčiastok ako výučbovej pomôcky v rámci predmetu základy konštruovania
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Tomašák
Automatizácia výrobného procesu v časti produkcie vstrekovania a lakovania termoplastových dielov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Tomašák
Návrh – aplikácia úchopného a manipulačného chápadla
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Vatrt
Prehľad súčasného stavu v oblasti inteligentných senzorických systémov
June 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Vittek
Voľba vhodného prostriedku pre zápis princípu činnosti regálového skladovacieho systému v inteligentnej výrobno-montážnej bunke na UVSM
May 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Vlášek
Vývoj v oblasti vysokorýchlostného obrábania
June 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Záhora
Prehľad používaných zariadení na výrobu dosiek s plošnými spojmi
June 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Záhora
Riešenie tvarov čeľustí pre chapadlá v pružnej výrobnej bunke
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. JUDr. Zuzana Župíková
Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia montážneho robota
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress