11. 7. 2020  2:22 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identifikačné číslo: 10114
Univerzitný e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty
     
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Babiak
Návrh vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej montážnej bunky na UVSM
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Baranovič
Prehľad zariadení pre tepelné spracovanie
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kvetoslava Bučeková
Návrh e-learningového modulu pre tolerovanie presnosti rozmerov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Cintula
Charakteristika dopravných a manipulačných systémov v pružnom výrobnom systéme.
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marica Cintulová
Charakteristika senzorov a senzorického vybavenia pre automatizáciu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamil Daniš
Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia regálového skladovacieho systému
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Frankovič
Analýza investície kúpy ohraňovacieho lisu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Gemeri
Princípy návrhu kamerového systému v montážnych procesoch
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Veronika Gubrianska
Prehľad tvárniacich nástrojov pre plošné tvárnenie
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Hamaďák
Prehľad súčasného stavu v oblasti inteligentných kamerových systémov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nadežda Hankeová
Analýza súčasného stavu v oblasti nepružných výrobných systémov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Horný
Prehľad tvárniacich strojov pre voľné kovanie
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Jančí
Prehľad použitia ozubených prevodov v priemyselnej výrobe
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Juríček
Návrh prídavného montážneho zariadenia v rámci výrobno-montážneho systému ICIM
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Jurík
Návrh upínacieho zariadenia pre KZ48
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Terézia Kšinantová
Návrh e-learningového modulu pre klasifikáciu skrutiek
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Kurová
Návrh zmien realizovaných v montážnom pracovisku s kamerovou kontrolou na základe novej súčiastkovej základne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Marcinka
Nové trendy v oblasti výrobných robotizovaných zariadení
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Mareček
Návrh a aplikácia vybraných geometrických tolerancií pre zadanú skupinu súčiastok
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Marko
Prehľad zobrazovania súčiastok prostredníctvom rezov a prierezov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Masarovič
Návrh montážneho robotizovaného pracoviska tlmiaceho elementu pre firmu EKOM s.r.o, Piešťany
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Masarovič
Výber vhodného stroja pre zadanú špeciálnu metódu výroby
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Matura
Návrh automatizovaného montážneho pracoviska s kamerovou kontrolou na základe zadanej montážnej zostavy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľuboš Mikulášek
Kinematický mechanizmus 3-osej frézovačky simulovaný v prostredí CATIA V5
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Naď
Vypracovanie výkresovej dokumentácie pre vybrané rotačné súčiastky ako výučbovú pomôcku v rámci predmetu Základy konštruovania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Nádaský
Návrh prídavného osvetlenia a tienenia v montážnej stanici s kamerovou kontrolou systému iCIM
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Nezhoda
Polohovanie polovýrobkov a súčiastok na paletách skladovacieho systému v pružnej výrobnej bunke
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Omelka
Charakteristika pružných výrobných systémov a ich súčasné využitie v strojárskej praxi
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Palkovič
Návrh dopravy polotovarov do pracovného priestoru stroja EDM
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Papiernik
Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia paletizačného pracoviska
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Petráš
Voľba vhodného prostriedku pre zápis princípu činnosti karteziánskeho robota v inteligentnej výrobno-montážnej bunke na UVSM
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Polák
Možnosti využitia kamerových systémov pri kontrole kvality výrobkov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Polakovičová
Prehľad špecializovaných tvárniacich strojov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Ševcech
Tvorba modelu a návrh novej súčiastkovej základne pre systém iCIM 3000
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Špetta
Využitie systému Kaizen na optimalizáciu montážnej linky kombinovaných radiálno-axiálnych ložísk v INA SKALICA
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Radoslava Špettová
Návrh senzorického systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej výrobno-montážnej bunky na UVSM
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Šulhin
Návrh a vypracovanie databázy súčiastok ako výučbovej pomôcky v rámci predmetu základy konštruovania
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Tomašák
Automatizácia výrobného procesu v časti produkcie vstrekovania a lakovania termoplastových dielov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Tomašák
Návrh – aplikácia úchopného a manipulačného chápadla
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Vatrt
Prehľad súčasného stavu v oblasti inteligentných senzorických systémov
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Vittek
Voľba vhodného prostriedku pre zápis princípu činnosti regálového skladovacieho systému v inteligentnej výrobno-montážnej bunke na UVSM
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Vlášek
Vývoj v oblasti vysokorýchlostného obrábania
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Záhora
Prehľad používaných zariadení na výrobu dosiek s plošnými spojmi
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Záhora
Riešenie tvarov čeľustí pre chapadlá v pružnej výrobnej bunke
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. JUDr. Zuzana Župíková
Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia montážneho robota
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná