Jun 2, 2020   1:08 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 

     Graduate     
     
     
Projects
     
     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Automation of the technological process in the phase of the production of lacquering and injection moulding of the thermoplastic elements in the company Hella Slovakia Front Lighting s.r.o
Written by (author):
Ing. Rastislav Tomašák
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Automatizácia výrobného procesu v časti produkcie vstrekovania a lakovania termoplastových dielov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o
Summary:
SÚHRN Tomašák, Rastislav: Automatizácia výrobného procesu v časti produkcie vstrekovania a lakovania termoplastových dielov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o, Nové Mesto nad Váhom. [Bakalárska práca]. -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická Fakulta so sídlom v Trnave. Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky. Vedúci práce: Ing., Nina Vetríková, PhD. Trnava: MTF STU, 2015, 48 str. Cieľ bakalárskej práce je návrh možnosti automatizácie a modernizácie výrobného procesu v časti produkcie vstrekovania a lakovania termoplastových dielov v spoločnosti Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. Práca sa skladá so štyroch hlavných častí. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje teoretický úvod do problematiky vstrekovania termoplastových dielov, postupný vývoj vstrekovania termoplastov. Druhá časť bakalárskej práce obsahuje oboznámenie sa so spoločnosťou HSKF, jej doterajší vývoj na Slovensku. Hlavná pozornosť v tejto časti je venovaná aktuálnemu stavu pracoviska vstrekovania a lakovania termoplastových dielov. Tretia časť je zameraná na vhodné návrhy riešenia automatizácie výrobného procesu v časti produkcie vstrekovania a lakovania termoplastových dielov. Obsahom prvého aj druhého návrhu je zrýchlenie a hlavne skvalitnenie výrobného procesu. Štvrtá, záverečná časť je venovaná výberu vhodného variantu automatizácie výrobného procesu, ekonomickému zhodnoteniu automatizácie a prínosov pre spoločnosť Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.
Key words:termoplasty, plasty, vstrekovanie, dopravníkový systém, automatizácia výroby, robot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited