Jun 2, 2020   0:52 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     
Graduate
     
     
     
Projects     Publications     Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of using camera systems fo quality control of products
Written by (author): Bc. Matúš Polák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia kamerových systémov pri kontrole kvality výrobkov
Summary:POLÁK, Matúš: Možnosti využitia kamerových systémov pri kontrole kvality výrobkov. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológii.- Školiteľ: Ing. Nina Vetríková, PhD.- Trnava: MTF STU, 2016. 54. Bakalárska práca je zameraná na kamerové systémy za účelom monitorovania objektov pri kontrole kvality výrobkov. Pozornosť je venovaná kamerovým systémom ako takým, opisu ich funkcionality, charakteristiky a princípu činnosti v spolupráci s robotikou v rámci strojového videnia v súčasnej dobe. Nosná časť sa zameriava na kamerové systémy a ich podrobnú analýzu pri využití systému strojového videnia za účelom dosiahnutia čo najlepšej kvality výrobkov. Technológia strojového videnia je bližšie špecifikovaná jednotlivými komponentmi a analýzou kontroly kvality pri viacerých konkrétnych výrobkoch. V závere práce sa pokúsime o definovanie princípov a požiadaviek, pri návrhu kamerového systému pri kontrole kvality konkrétneho výrobku a následne objasníme postup návrhu kamerového systému.
Key words:
strojové videnie, robotika, kamerový systém, monitorovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited