Jun 2, 2020   0:59 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     
     
     
Final thesis     
Projects
     
     
Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Project – application of handling gripper
Written by (author):
Department:
Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh – aplikácia úchopného a manipulačného chápadla
Summary:Tomašák, Rastislav: Návrh – aplikácia úchopného a manipulačného chápadla, Nové Mesto nad Váhom. [Diplomová práca]. – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická Fakulta so sídlom v Trnave. Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky. Vedúci práce: doc. Ing., Nina Vetríková, PhD. Trnava: MTF STU, 2017, 65 str. Cieľ diplomovej práce je navrhnúť vhodný spôsob odoberania a manipulovania s termoplastovými výliskami pomocou úchopných hlavíc v mieste produkcie vstrekovania dielov v spoločnosti Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. Práca je zameraná na štyri hlavné body. V prvej časti diplomovej práce je popísaný súčasný stav úchopných hlavíc od najjednoduchších po najzložitejšie a ich rozdelenie. Druhá časť diplomovej práce je zameraná na úchopné prvky, ich rozdelenie a charakteristické vlastnosti. Tretia časť je okrajovo venovaná histórii spoločnosti Hella Slovakia Front Lighting s.r.o., jej postupnému vývoju a znázorneniu dôležitých míľnikov, technickým parametrom vstrekovacieho lisu KM 1000 MX a technickým parametrom priemyselného robota ABB IRB 4400/60. Hlavnou témou tretej časti diplomovej práce sú varianty riešenia pre bezpečné odoberanie a manipuláciu z termoplastovými výliskami. Jednotlivé varianty úchopných hlavíc sú podrobne popísané. Posledná, štvrtá časť diplomovej práce prináša porovnanie negatívnych a pozitívnych vlastností každého z variantov a na základe ich vlastností, výber vhodného variantu pre bezpečnú manipuláciu, odoberanie termoplastových výliskov a ekonomické zhodnotenie variantov pre spoločnosť Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.
Key words:úchopná hlavica, úchopný prvok, robot, vstrekovanie, termoplasty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited