Jun 2, 2020   1:23 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts          
     
     
     
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Summary of forming machinhery for smith forging
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Opponent:Ing. Andrea Mudriková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prehľad tvárniacich strojov pre voľné kovanie
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá tvárniacimi strojmi pre voľné kovanie. Prvá kapitola rozoberá základne pojmy, charakteristiku a rozdelenie tvárniacich strojov. Druhá kapitola analyzuje súčasný stav a práca pokračuje treťou, ktorá poukazuje na nové trendy v oblasti tvárniacich strojov pre voľné kovanie. Posledná kapitola obsahuje prehľad tvárniacich strojov a ich technických parametrov vo forme stručného katalógu. Následne sú porovnávané lisy a buchary pre voľné kovanie a klasifikované výhody a nevýhody týchto strojov.
Key words:
tvárniace stroje, súčasný stav, nové trendy, prehľad výrobcov, voľné kovanie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited