Jun 2, 2020   1:22 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

          
     
     
     Publications
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Review of specialized cavity machineries
Written by (author):
Ing. Silvia Polakovičová
Department: Institute of Production Systems and Applied Mechanics (MTF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prehľad špecializovaných tvárniacich strojov
Summary:POLAKOVIČOVÁ, Silvia: Prehľad špecializovaných tvárniacich strojov. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných zariadení a aplikovanej mechaniky - Školiteľ: Ing. Nina Danišová, PhD. - Trnava: MtF STU, 2009. 40 s. Kľúčové slová: tvárniace stroje, výrobcovia Práca podáva úplný prehľad v oblasti špecializovaných tvárniacich strojov. Najprv sa venuje popisu niektorých základných pojmov tvárnenia na objasnenie celej problematiky a podrobne popisuje základné časti špecializovaných tvárniacich strojov, ďalej klasifikuje a rozdeľuje tvárniace stroje podľa rôznych kritérií, v druhom bode sa venuje hlavne súčasnému stavu v oblasti špecializovaných tvárniacich strojov a detailnejšie rozoberá tvárniace stroje. V treťom bode poukazuje na nové trendy a zameriava sa na niektoré vybraté špecializované tvárniace stroje, ktoré popisuje. V praktickej časti je zostavený katalóg, ktorý informuje o výrobcoch a poskytuje prehľadné informácie o rôznych typoch špecializovaných tvárniacich strojov.
Key words:výrobcovia, lisy, tvárniace stroje


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited