Jun 1, 2020   11:26 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

          Lesson
     
     
Projects     Publications     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Proposal sensorical system for identification of single objects in work area of inteligent production-assembly cell on UVSM.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh senzorického systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej výrobno-montážnej bunky na UVSM
Summary:Táto práca je rozdelená do štyroch bodov. Prvým bodom je "Analýza súčasného stavu v oblasti senzorických systémov". Druhým bodom sú "Inteligentné senzorické systémy a ich použitie". Tretím bodom je "Analýza súčasného stavu v inteligentnej výrobno-montážnej bunke na UVSM" a štvrtým bodom je "Návrh a model senzorického systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej výrobno-montážnej bunky". Prvý bod sa zameriava na analýzu snímačov, ktoré sa najčastejšie používajú v priemyselnej automatizácii, predovšetkým v strojárstve. Jedná sa najmä o indukčné, kapacitné, ultrazvukové, optické a magnetické snímače. Tieto sú charakterizované a klasifikované z rozličných hľadísk. Sú uvedené ich typické použitia a aplikácie týchto snímačov v praxi. Ďalšia časť obsahuje popis inteligentných senzorických systémov, ich výhody a využitia, prehľad vybraných aplikácií týchto systémov v praxi. V práci sa popisuje súčasný stav pružnej výrobno-montážnej bunky, ktorá sa nachádza na UVSM. Predstavuje multifunkčné výrobno-montážne zariadenie rezprezentujúce novú filozofiu v budovaní komplexnej výroby. Aplikáciou vhodného senzorického systému sa táto bunka stane inteligentnou výrobno-montážnou bunkou. Na základe získaných poznatkov z literatúry bol navrhnutý vhodný senzorický systém pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej výrobno-montážnej bunky. Boli zvolené snímače na otočnej jednotke, v pneumatickom upínači a v zásobníkoch chápadiel, nástrojov a čelustí.
Key words:
snímač, inteligentný senzorický systém, pružná výrobná bunka

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited