Jun 2, 2020   0:59 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 

     
Graduate
     
     
Final thesis     
     Publications     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of methodical procedure of mounting robot sensory equipment
Written by (author): Ing. JUDr. Zuzana Župíková
Department: Institute of Production Systems and Applied Mechanics (MTF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia montážneho robota
Summary:
ŽUPÍKOVÁ, Zuzana: Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia montážneho robota. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky.- Školiteľ: Ing. Nina Danišová, PhD.- Trnava: MTF STU, 20013. 76 s. Cieľom práce je návrh senzorického vybavenia montážneho robota pre montáž rozšírenej súčiastkovej základne o súčiastky nerotačných tvarov a zápisu jeho montážnych činností. Obsahom práce je charakteristika súčasného stavu senzorických systémov a ich princípov fungovania, popis súčasného stavu a senzorického vybavenia inteligentnej montážnej bunky, návrh vhodného vybavenia montážnej bunky pre montáž súčiastok nerotačných tvarov a zápis jednotlivých činností montážneho robota pre montáž navrhnutej montážnej zostavy. Splnenia zadania je charakterizované návrhom novej montážnej zostavy, posúdením vhodnosti súčasného vybavenia montážnej bunky pre montáž novej montážnej zostavy a návrh nového senzorického vybavenia za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného touto prácou. Výsledky a význam práce spočívajú v zápise činností montážneho robota pre navrhnutú montážnu zostavu algoritmom vo forme vývojového diagramu.
Key words:
algoritmus, senzor, montážny robot, inteligentná montážna bunka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited