Jun 2, 2020   0:31 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     
Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Proposal for changes implemented in assembly station with camera control on the basis of a new component base
Written by (author): Ing. Monika Kurová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zmien realizovaných v montážnom pracovisku s kamerovou kontrolou na základe novej súčiastkovej základne
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je na základe analýzy navrhnúť nové montážne zostavy, ktoré sa budú montovať na novom navrhnutom montážnom pracovisku v pružnom výrobno-montážnom systéme iCIM. Prvá časť práce obsahuje teoretické vymedzenie predmetu, funkcií a prehľadu súčasného stavu v oblasti kamerových systémov. Metodika práce a metódy skúmania zahŕňa opisu súčasného stavu pružného výrobno-montážneho systému iCIM, ktorý sa nachádza na Ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky. V tretej časti sú navrhnuté montážne zostavy, na základe ktorých je v štvrtej časti navrhnuté nové montážne pracovisko pružného výrobno-montážneho systému iCIM, v ktorom sa navrhnuté montážne zostavy montujú.
Key words:
kamerový systém, strojové videnie, objektívy, vizualizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited