5. 8. 2020  10:28 Hortenzia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identifikační číslo: 10114
Univerzitní e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace     Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:Možnosti aplikácie systémov strojového videnia v montážnych procesoch
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Možnosti aplikácie systémov strojového videnia v montážnych procesoch
Abstrakt:
Habilitačná práca sa skladá z 9 kapitol. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu základného pojmu -- strojové videnie. Je tu opísaná história spracovania obrazu, charakteristika a princíp činnosti systému strojového videnia. V kapitole 2 a 3 je podrobne opísaný kamerový systém, ktorý je možné použiť pre konkrétny typ systému strojového videnia. Ďalej sú opísané jednotlivé časti kamerového systému (obrazový senzor, elektrické obvody kamery, optická ústava,mechanické časti, osvetlenie) a rušivé vplyvy, ktoré ovplyvňujú proces snímania vo výrobnom procese. Následne je rozobraté matematické vyjadrenie spracovanie obrazu v kamerovom systéme. V kapitole 4,5 sú uvedené konkrétne aplikácie a využitie systémov strojového videnia v montážnych procesoch, ďalej sú opísané konkrétne vybrané typy kamerových systémov. V kapitole 6, 7 a 8 je uvedený výskum činností kamerových systémov, ktoré sú súčasťou montážnych systémov nachádzajúcich sa na ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky v rámci laboratórií. Ďalej sú v spomínaných kapitolách vždy uvedené aj výsledky realizovaného výskumu. V 9 kapitole sú uvedené závery k výskumu a prínosy pre vedecká a pedagogickú činnosť a možnosti ďalšieho pokračovania výskumu.
Klíčová slova:
strojové videnie, systém, kamerový systém

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně