Oct 31, 2020   3:21 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identification number: 10114
University e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Possibilities of application of machine vision systems in assembly processes
Written by (author):
Department:
Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti aplikácie systémov strojového videnia v montážnych procesoch
Summary:
Habilitačná práca sa skladá z 9 kapitol. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu základného pojmu -- strojové videnie. Je tu opísaná história spracovania obrazu, charakteristika a princíp činnosti systému strojového videnia. V kapitole 2 a 3 je podrobne opísaný kamerový systém, ktorý je možné použiť pre konkrétny typ systému strojového videnia. Ďalej sú opísané jednotlivé časti kamerového systému (obrazový senzor, elektrické obvody kamery, optická ústava,mechanické časti, osvetlenie) a rušivé vplyvy, ktoré ovplyvňujú proces snímania vo výrobnom procese. Následne je rozobraté matematické vyjadrenie spracovanie obrazu v kamerovom systéme. V kapitole 4,5 sú uvedené konkrétne aplikácie a využitie systémov strojového videnia v montážnych procesoch, ďalej sú opísané konkrétne vybrané typy kamerových systémov. V kapitole 6, 7 a 8 je uvedený výskum činností kamerových systémov, ktoré sú súčasťou montážnych systémov nachádzajúcich sa na ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky v rámci laboratórií. Ďalej sú v spomínaných kapitolách vždy uvedené aj výsledky realizovaného výskumu. V 9 kapitole sú uvedené závery k výskumu a prínosy pre vedecká a pedagogickú činnosť a možnosti ďalšieho pokračovania výskumu.
Key words:
strojové videnie, systém, kamerový systém

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited