15. 7. 2020  7:14 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Identifikačné číslo: 10114
Univerzitný e-mail: nina.vetrikova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav výrobných technológií (MTF)

     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
Projekty
     
     
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Možnosti aplikácie systémov strojového videnia v montážnych procesoch
Autor:
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Možnosti aplikácie systémov strojového videnia v montážnych procesoch
Abstrakt:
Habilitačná práca sa skladá z 9 kapitol. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu základného pojmu -- strojové videnie. Je tu opísaná história spracovania obrazu, charakteristika a princíp činnosti systému strojového videnia. V kapitole 2 a 3 je podrobne opísaný kamerový systém, ktorý je možné použiť pre konkrétny typ systému strojového videnia. Ďalej sú opísané jednotlivé časti kamerového systému (obrazový senzor, elektrické obvody kamery, optická ústava,mechanické časti, osvetlenie) a rušivé vplyvy, ktoré ovplyvňujú proces snímania vo výrobnom procese. Následne je rozobraté matematické vyjadrenie spracovanie obrazu v kamerovom systéme. V kapitole 4,5 sú uvedené konkrétne aplikácie a využitie systémov strojového videnia v montážnych procesoch, ďalej sú opísané konkrétne vybrané typy kamerových systémov. V kapitole 6, 7 a 8 je uvedený výskum činností kamerových systémov, ktoré sú súčasťou montážnych systémov nachádzajúcich sa na ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky v rámci laboratórií. Ďalej sú v spomínaných kapitolách vždy uvedené aj výsledky realizovaného výskumu. V 9 kapitole sú uvedené závery k výskumu a prínosy pre vedecká a pedagogickú činnosť a možnosti ďalšieho pokračovania výskumu.
Kľúčové slová:
strojové videnie, systém, kamerový systém

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene