Feb 28, 2020   1:05 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Identification number: 1011
University e-mail: emilia.bednarova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bakeš, PhD.
Ako ďalej s bezpečnosťou hrádzí VD Vihorlat?
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Bakeš, PhD.
Arching effect and risk of hydraulic fracturing in central core of embankment dams
August 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bakeš, PhD.
Priesaky telesom a podložím zemných hrádzí
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Bakeš, PhD.
Vplyv dlhodobej prevádzky nádrží na bezpečnosť priehrad
June 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michal Bartko
Observed climate change and the importance of water works
May 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Bartko
The importance of hydraulic structures in the scope of observed climate changes
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Blahová
Vplyv dlhodobej prevádzky VD Palcmanská Maša na bezpečnosť priehrady
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Bors
Význam vodných nádrží v protipovodňovej ochrane
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Červeň
Bezpečnosť banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných poznatkov
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Červeň
Piargsky vodohospodársky systém kedysi a dnes
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Karolína Čičmancová
Banskoštiavnické tajchy, história a súčasnosť
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Čulen
Nízke sypané priehrady v povodí Dunaja
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Demian
Účinnosť injekčných clôn na vybraných VS Slovenska
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dovala
Typológia priehrad a účinnosť injekčných clôn
May 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ladislav Fabian
Implementácia progresívnych metód pri zvyšovaní bezpečnosti sypaných priehrad
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ladislav Fabian
Implementácia progresívnych metód pri zvyšovaní bezpečnosti sypaných priehrad
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Hakáč, PhD.
Matematické metódy a ich aplikácia v činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu vodných stavieb
February 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Hlivová
Filtračný režim v oblastiach zaviazania priehrad
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hlubina
Analýza problémov priehrad malých vodných nádrží.
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hmirak
Water work Palcmanská Maša - reassessment of injection screen parameters
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hrivnák
Impact of long-term operation of WS Orava on dam safety
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrej Kasana, PhD.
Vplyv geotechnických faktorov na bezpečnosť nízkych sypaných hrádzí z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováčik
Banskoštiavnické tajchy, história a súčasnosť
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Frederik Kovaľ
Analysis of anomalies of water levels in observation boreholes of Rozgrund Dam
May 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kvaššay
Posúdenie bezpečnosti priehrady Vyšná Rybnica
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Kyseláková
Nádrže a priehrady na území Slovenska – čo nám dali a čo nám vzali
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Lucký
Vplyv dlhodobej prevádzky VD Vlčia dolina na bezpečnosť priehrady.
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Lüley
Ochranné hrádze, význam a špecifiká
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Mackovjak
Bezpečnosť ochranných hrádzí
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Mackovjak
Bezpečnosť ochranných hrádzí
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mackovjak
Rizikové faktory bezpečnosti ochranných hrádzí
May 2007Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Mačejovská
Význam nádrží pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Magyarová
Význam vodných nádrží v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Marková
Stabilita nízkych sypaných hrádzí
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Tibor Mészáros, PhD.
Nové prístupy riešenia nestacionárneho režimu prúdenia priesakových vôd hrádzami vodných stavieb
December 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Tibor Mészáros, PhD.
Problémy poldra na rieke Chvojnica a návrh sanačných opatrení
May 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Moskal
Bezpečnosť vodného diela Ružín I z pohľadu dlhodobej prevádzky
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Muranský
Analysis of issues connected with dams of small water reservoirs
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Oman
Vplyv prevádzky nádrže Hriňová na odtokové pomery pod priehradou
May 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Pálinkášová, PhD.
Vodná nádrž Vihorlat a jej význam v protipovodňovej ochrane
May 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Pálinkášová, PhD.
Význam Slovenských nádrží v protivodňovej ochrane.
June 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Panyiová
Skúsenosti z prevádzky VHS Palcmanská Maša -- Vlčia dolina
May 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Pavliková
Vodné dielo Starina z pohľadu dlhodobej prevádzky
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adela Pitoňáková
Vplyv dlhodobej prevádzky nádrže na účinnosť injekčnej clony
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pullmann
Analýza priesakového režimu na priehrade Klenovec
May 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomíra Rennerová
Optimalizácia sanačných opatrení na VS Mlynčeky
May 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Rešutíková
Význam vodných nádrží v spoločnosti
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Veronika Stančeková
Optimalizácia návrhu drenážneho systému homogénnych hrádzí
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Veronika Stančeková
Význam vodných stavieb v protipovodňovej ochrane
May 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrea Steranková, PhD.
Príspevok k metodickému prístupu hodnotenia pozitívnych a negatívnych účinkov vodárenských nádrží na životné prostredie
December 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Filtration issues of low impoundment objects on rivers
August 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Geotechnické problémy vzdúvacích objektov
May 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Vplyv prevádzky MVE Tekov na hladinový režim podzemných vôd
May 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Štrbavý
Vplyv 55 ročnej prevádzky VD Orava na bezpečnosť priehrady
May 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Význam vodných nádrží v energetike SR
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Václavik
Reassessment of injection screen parameters in water work Vlčia Dolina
May 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Branislav Vlček
Priehrada Lozorno -- skúsenosti z prevádzky a ako ďalej?
May 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Winkler
Analýza problémov priehrad malých vodných nádrží.
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress