Sep 18, 2020   8:33 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Identification number: 1014
 

Contacts
     
          Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Moammad A.M.A.H. ALKANDARI
Water Sources and Water Storage in Water Supply System
June 2011Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Abdullah F.Z. ALMUTAIRI
UTILIZATION OF SEAWATER FOR DRINKING PURPOSES
June 2011
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mohammad M.A.Dh.A. ALMUTAIRI
Water Towers
June 2011
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Saad E.Z.M. ALMUTAIRI
Water Tower Design
June 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Antal
Rozšírenie vodovodnej siete pre obec Ostrov
May 2011
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Antal
Vodovod pre obec Bašovce
May 2009
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Balogová
Využitie aktívneho uhlia v úprave vody
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Balogová
Zdroje podzemných vôd a ich ochrana
May 2014
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Borák
Zabezpečenie pitnej vody pre obec Očšadnica
May 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Bukovianska, PhD.
Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie.
July 2007
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Čeginik
Rozšírenie vodovodnej siete v obci Limbach
May 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Čekovský
Návrh vodovodnej siete pre obec Nemešany
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ingrid Fraštacká
Zásobovanie vodou obce Močenok
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Galík, PhD.
Zásobovanie vodou obcí Lacková a Forbasy
May 2010
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Haršány
Zásobovanie vodou obce Borský Svätý Jur
May 2008
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hlubocký
Rozšírenie vodovodnej siete pre obec Radošovce
May 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Hlubocký
Zásobovanie vodou obce Mestečko
May 2014Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Horská
Vodojemy - zemné vodojemy
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Chovancová
Ťažké kovy vo vodách a metódy ich odstraňovania
July 2007
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Jakub Jakubčiak
Provision of drinking water for recreational area Demänovská Dolina
May 2018
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Janíková
Hydrologická funkcia zelených striech v urbanizovanom území
May 2013Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Janíková
Membránové procesy v úprave vody
May 2015
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Matej Kapolka
Water supply system of the village Vydrník
May 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Kapusta
Optimalizácia procesu filtrácie malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody
May 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Kapusta
Optimalization of Filtration Process of Surface Water Treatment Plants to Ensure of Ssafe Drinking Water
May 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Kimličková
Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
May 2015
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Košťál
Poloprevádzkové overenie mikrofiltrácie v úprave vody
May 2014
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Košťál
Ťažké kovy vo vodách a ich odstraňovanie
May 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): František Kubus
Návrh vodovodu pre obec Mestečko
May 2012Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Kukučka
Železo a mangán vo vodách a spôsoby ich odstraňovania
May 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Michal Kunštek
Liečivá vo vodách a možnosti ich odstraňovania
December 2020
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michal Kunštek
Liečivá vo vodách a možnosti ich odstraňovania
May 2018Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Lupták
Rúrové materiály vodovodných sietí
May 2008
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivana Marko
Návrh vodovodu pre obec Hložany
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Marko
Odstraňovanie bromičnanov z vody
May 2017Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Matuščin
Zásobovanie pitnou vodou mestskej časti v Piešťanoch - Kocúrice
May 2009
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ebraheem A.M.A. MOHAMMAD
Water wells
June 2011Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Mohler
Návrh vodovodnej siete pre obce Mestečko a Záriečie
May 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Mohler
Vodovod pre obec Bušovce
May 2010
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Optimalizácia a modernizácia technologických procesov úpravy vody
July 2014Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Viacmateriálová filtrácia v úprave povrchových vôd
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Vodojemy
May 2008
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár, PhD.
Zásobovanie vodou rekreačného strediska v obci Divín
May 2010
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bruno Herrman Müller
Water Storage in Water Supply System
May 2012Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Izabela Nagyová
Prírodné materiály v úprave podzemných vôd
May 2010
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Ondisová
Vodárenské zdroje - zachytenie prameňov
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Miroslava Počarovská
Odstraňovanie železa a mangánu z vody
May 2011Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bc. Zuzana Slanická
Vodovod pre Bílkové Humence
May 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Erik Smatana
Odstraňovanie železa a mangánu z vody
May 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Šopáková
Zásobovanie vodou II. tlakového pásma obce Veličná
May 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Miroslava Šötétová
Vodné zdroje a ich ochrana
May 2012Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Vrba
Vodné zdroje a ich ochrana
June 2007
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vrba
Zásobovanie vodou obce Bušovce
May 2009
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Zemčák
Rozšírenie vodovodnej siete vo Veľkej Lomnici
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress